Koszty dostawy

DPD
Koszty dostawy:
przy zamówieniu do 150 zł:
15 zł
przy zamówieniu od 150 zł

dostarczamy bezpłatnie

przy płatności "za pobraniem" gotówką kurierowi
doliczamy 3 zł

PClink

Nie możesz czegoś znaleźć ?
sprawdź naszą ofertę PClink

PClink

Kategorie

 Partner Brother

Partner Oki

 

Partner Microsoft

 Microsoft AER

 Partner Fujitsu

 Intel Technology Provider

partner Insert

Masz pytania?


Porozmawiaj z Nami.

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Shop.itcom.com.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie itcom.com.pl, prowadzony przez iT-Com spółka jawna A.Zięć, D.Pradelok z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110760,  NIP: 627-22-93-752, zwaną dalej iT-Com z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym itcom@itcom.com.pl.  


1. IT-Com prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie itcom.com.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Shop.itcom.com.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Shop.itcom.com.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Shop.itcom.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z IT-Com dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres sklepu z oświadczeniem woli usunięcia Konta obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których IT-Com jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Shop.itcom.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a IT-Com, której przedmiotem są usługi świadczone przez IT-Com, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Shop.itcom.com.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Shop.itcom.com.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Shop.itcom.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Shop.itcom.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich),oraz istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie iT-Com. Klient ponosi koszty dostawy określone na podstawie wartości i wagi produktów w koszyku. Opłata za transport oraz sposoby dostawy są wyszczególnione w zakładce koszyk.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a IT-Com dotycząca zakupu danego produktu w Shop.itcom.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Shop.itcom.com.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba iT-Com.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Shop.itcom.com.pl, IT-Com może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10.Sposoby płatności

Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką lub kartą płatniczą  przy odbiorze (pobranie) lub wybrać inną formę płatności.

-przelewem na nr rachunku bankowego ING Bank Śląski 67 1050 1243 1000 0022 7753 7219 , lub BZWBK 03 1090 2590 0000 0001 2383 4605 dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym IT-Com, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

-płatność w systemie -realizowana i autoryzowana CashBill S.A. kartą płatniczą lub tz. szybki przelew. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

-pobranie(gotówka przy odbiorze, karta płatnicza) -zapłata następuje w momencie dostarczenia towaru przez kuriera w zależności od wybranej w momencie zakupu przez siebie formy płatności , czyli gotówką lub kartą płatniczą 

Odbierając zamówiony towar w sklepie pod adresem 41-500 Chorzów przy ul. Chrobrego 17 możecie Państwo zapłacić gotówką , kartą płatniczą bądź odebrać towar po uprzedniej przedpłacie po zaksięgowaniu środków na naszym koncie bankowym ING Bank Śląski 67 1050 1243 1000 0022 7753 7219 , lub BZWBK 03 1090 2590 0000 0001 2383 4605

 

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Shop.itcom.com.pl, IT-Com zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
W przypadku odbioru osobistego z magazynu w siedzibie iT-Com, o możliwości odebrania zamówionego produktu IT-Com informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Shop.itcom.com.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy gwarancja producenta przewiduje reklamację u sprzedawcy lub gwarancji udziela sprzedawca produkt należy odesłać na adres magazynu IT-Com podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do serwisu iT-Com, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne w www.itcom.com.pl, w zakładce „serwis”.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez IT-Com odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt IT-Com Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w Shop.itcom.com.pl na karcie produktu.

14. IT-Com odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres IT-Com podany w górnej części Regulaminu, na koszt IT-Com, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że IT-Com niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez IT-Com albo IT-Com nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. iT-Com rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni IT-Com nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi IT-Com W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18.

Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli zakupu dokonują Państwo jako konsument przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. IT-Com S.J. A. Zięć, D. Pradelok ul. Chrobrego 17 41-500 Chorzów, tel./fax 32 2493779 mail : itcom@itcom.com.pl    o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie pod adresem www.sklep.itcom.com.pl jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. płyta DVD, z której została usunięta specjalna folia zabezpieczająca.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Shop.itcom.com.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez IT-Com dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu IT-Com wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Shop.itcom.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Shop.itcom.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe IT-Com zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Shop.itcom.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Shop.itcom.com.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez IT-Com oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Shop.itcom.com.pl.

22. IT-Com może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Shop.itcom.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez IT-Com, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Shop.itcom.com.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w Shop.itcom.com.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z IT-Com

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez iT-Com w ramach Shop.itcom.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach ul. Brata Alberta 4, tel.: +48 (32) 356-81-25    lub  +48 (32) 255-50-17 . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. IT-Com przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. IT-Com z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności IT-Com zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. IT-Com sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Shop.itcom.com.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Shop.itcom.com.pl jest IT-Com.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością IT-Com w zakresie Shop.itcom.com.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Shop.itcom.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać Shop.itcom.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Shop.itcom.com.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez IT-Com informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez IT-Com i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez IT-Com wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Shop.itcom.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, IT-Com może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line kartami płatniczymi zgodnie z punktem 10 regulaminu za towary nabyte w Shop.itcom.com.pl, są przekazywane spółce CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach  (ul. Sobieskiego 2, Katowice 40-082), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd RejonowyKatowice -Wschód wKatowicach VIIi Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP:629-24-10-801, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 000,00 złotych w całości opłaconym,  posiadająca Zarząd w osobach: Adrian Łęcki– Prezes Zarządu, Krzysztof Danilewicz– Członek Zarządu. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez CashBill S.A.  następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez CashBill S.A. płatności za nabyte w Shop.itcom.com.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Shop.itcom.com.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Credit Agricole są przekazywane Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887, NIP: 657-008-22-74  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Credit Agricole S.A. płatności za nabyte w Shop.itcom.com.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Shop.itcom.com.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Credit Agricole

11. IT-Com zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy IT-Com zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez IT-Com danych osobowych innemu niż IT-Com administratorowi danych.

12. IT-Com zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. IT-Com zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. IT-Com lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec IT-Com lub też gdy IT-Com uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Shop.itcom.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, IT-Com za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Shop.itcom.com.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. IT-Com wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. IT-Com stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Shop.itcom.com.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Shop.itcom.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2


 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IT-Com sp.j.
ul. Chrobrego 17
41-500 Chorzów
sklep@itcom.com.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,

numer zamówienia............................................................................................

Data zawarcia umowy to.................................................,

data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................